YUKARI

Sürdürülebilir İş

Eklenme Tarihi: 29 Nisan 2016

WEPs - Kadının Güçlenmesi Prensipleri

 • Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni imzalayan firmaların sayısı artarken, kadınların ekonomiye katılımı konusunda yeni fırsatlar doğuyor.

  Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi için çalışan bir BM örgütü olarak faaliyet gösteriyor. Kadın ve kız çocukların küresel düzeydeki savunucularından olan UN Women, dünya çapında, kadın ve kız çocukların ihtiyaçlarının giderilmesindeki ilerlemelere ivme kazandırmayı amaçlıyor. 

  UN Women, kadınların, tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla güçlendirilmelerini aşağıdaki hedeflerin yerine getirilmesi için bir zorunluluk olarak görüyor:
  * Güçlü ekonomilerin yapılandırılması,
  * Daha istikrarlı ve adil toplumların oluşturulması,
  * Kalkınma, sürdürülebilirlik ve insan hakları anlamında, üzerinde uluslar arası mutabakat sağlanmış hedeflere ulaşılması,
  * Kadınların, erkeklerin, ailelerin ve toplumların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi,
  * Şirketlerin yönetimlerinin ve hedeflerinin saygınlaştırılması,
  Kadınların yeteneklerinin, becerilerinin, deneyimlerinin ve enerjilerinin teminat altına alınması, planlı hareketleri ve müzakereler sonucunda üzerinde uzlaşılmış politikaları gerektiriyor. Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UNWOMEN) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) özel sektöre; iş yerlerinde, piyasalarda ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate almaları gereken önemli noktaları sunuyor.
  UN Women, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için küresel standartlar belirleyen BM üyesi devletleri destekliyor ve bu standartların uygulanabilmesi için gerekli yasaları, politikaları, programları ve hizmetleri tasarlamak üzere hükümetlerle ve sivil toplumla birlikte çalışıyor. Kadınların yaşamın her alanına katılımına arka çıkmakla birlikte beş alanı öncelikli konu olarak belirliyor:

  * Kadınların liderliğini ve katılımlarını artırmak
  * Kadına karşı şiddete son vermek
  * Barış ve güvenlik süreçlerinin her boyutuna kadınların da katılmasını sağlamak
  * Kadınların ekonomik bakımdan güçlenmesini iyileştirmek
  * Toplumsal cinsiyet eşitliğini, ulusal kalkınma planlaması ve bütçeleme süreçlerinin merkezine oturtmak.

  UN Women'ın bu amaçla geliştirdiği Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) ise aşağıdaki yedi başlıktan oluşuyor:

  1. İş yaşamında cinsiyet eşitliği için üst düzeyde liderlik ortaya koyun.
  2. Kurumunuzda kadın ve erkek tüm çalışanlara adil ve eşit davranın,  insan hakları ve ayrımcılık yasağı ilkelerine itibar edin ve destek verin.
  3. Kurumunuzda çalışan kadın veya  erkek tüm bireylerin  cinsiyet farkı gözetmeksizin sağlık, güvenlik ve refahlarını garantileyin.
  4. Kurumunuzda çalışan kadınları her türlü  eğitim  ve mesleki gelişim konusunda teşvik edin.
  5. Kurumunuzda girişim,  iş geliştirme, tedarik zinciri ve pazarlama süreçlerine ilişkin uygulamaların kadınların güçlenmesine yarayacak şekilde yürütülmesini sağlayın.
  6. Eşitliği, çalışanların örgütlenme ve savunuculuk haklarını teşvik ederek destekleyin.
  7. Kurumunuzda cinsiyet eşitliğine ilişkin ilerlemeyi ölçün ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşın.
  UN Women ve WEPs hakkında detaylı bilgi için Kadının Güçlenmesi Prensipleri - Eşitlik İş Demektir dokümanını inceleyebilirsiniz.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu