YUKARI

Sürdürülebilir İş

Eklenme Tarihi: 04 Ocak 2016

İnovatif sürdürülebilirlik konusunda en iyi uygulamalar ödüllendirildi

 • İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) tarafından ikinci kez düzenlenen “İnovatif Sürdürülebilirlik Uygulamaları Yarışması”nda kazananlar belli oldu.

  İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) tarafından, inovatif uygulamalarla sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan iyi uygulamaları ödüllendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen “2. İnovatif Sürdürülebilirlik Uygulamaları Yarışması”nda kazananlar belli oldu. 
   
  Büyük Şirket kategorisinde 3, KOBİ kategorisinde 2 firma ödül kazandı
   
  İnovatif Sürdürülebilirlik Uygulamaları Yarışması’nda, “Büyük Şirket” kategorisinde Kordsa Global, Enerjisa EDAŞ ve Şekerbank ödül kazandı. “KOBİ” kategorisinde ise Positive Energy ve Alternatif Yaşam Derneği ödüle layık görülürken, DKM İnşaat ve Çevreci Eczacılar Kooperatifi'ne “Teşvik Ödülü” verildi.   
   
  Yarışmada finale kalan 17 firma SKD İnovasyon Çalışma Grubu tarafından belirlendi. Finalistler; kamu, üniversite, basın ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildi ve kazananlar belli oldu. 
   
  2. İNOVATİF SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYGULAMALARI YARIŞMASI ÖDÜL ALAN FİRMALAR

  BÜYÜK ŞİRKET KATEGORİSİ
   
  Çevresel İnovatif Uygulama: Kordsa Global
  • Proje: ABC (Adaptive Baloon Control) Projesi
  • Proje özeti: Üretim sahalarında kullanılan büküm makinelerinde enerji tasarrufuna yönelik bir proje olma özelliğini taşıyor. 
   
  Ekonomik İnovatif Uygulama: Enerjisa EDAŞ
  • Proje: Mobil Krikolu Merkez
  • Proje özeti: Proje kapsamında, hızlı ve kolay monte edilebilen, zorlu zemin şartlarına uygun, ergonomik ve kompakt bir tasarıma sahip, maksimum iş sağlığı ve güvenliği sağlayan, akıllı şebeke yapısına uygun bir tesis üretiliyor. 
   
  Sosyal İnovatif Uygulama: Şekerbank
  • Proje: Aile Çiftçiliği Bankacılığı
  • Proje özeti: Üretimin sürdürülebilirliği için çiftçilerin toprağını, köyünü bırakıp gitmesini önlemek amacıyla başlatılan “Aile Çiftçiliği Bankacılığı” tarım arazilerinin miras yoluyla bölünerek küçülmesi, sulama olanaklarının kısıtlı olması, modern tarım tekniklerinin uygulanmaması gibi nedenlerle geliri azalan ve köyünü terk eden çiftçiye, 10 yıla varan vadelerle sektörde ilk olan finansman imkanları tanıyor.

  KOBİ KATEGORİSİ
   
  Çevresel İnovatif Uygulama: Positive Energy
  • Proje: EnBeacon - Enerji Tüketiminde Sürdürülebilir Enerji Yönetimi
  • Proje özeti: Binalarda insan davranışlarının enerji tüketimine etkisi yüzde 20-25 arasında değişiyor. Bir binada otomasyon sisteminin pahalı olmasından çok o binanın yaşam döngüsünün, bina ve insanların kullanım alışkanlıklarının tespiti, çevresel faktörlerin (iklim şartları, gün ışığı zamanı) bina enerji tüketimine etkisinin analiz edilmesi önem taşıyor. Bu anlamda geliştirilen bulut tabanlı yazılım ve IoT (nesnelerin interneti) teknolojisi ile enerjinin gün içinde nasıl tüketildiği, kayıp ve yanlış kullanım noktalarının neresi olduğu tespit ediliyor, gerçek zamanlı rapor alınarak binada enerji tüketiminin analiz edilmesi, statik değil dinamik ve sürdürülebilir bir enerji yönetimi sağlayan sistem oluşturuluyor. Bu sayede binalarda enerji tüketimi azaltılarak karbon ayak izi düşürülüyor. Türkiye’nin en önemli cari açığı olan enerji giderlerinin yüzde 20-25 azaltılabileceği öngörülüyor.
   
  Çevresel İnovatif Uygulama (Teşvik Ödülü): DKM İnşaat
  • Proje: İkinci Kalite Kauçuk Esaslı Yalıtım Malzemesi Atığının Geri Dönüştürülerek Darbe Sesi Yalıtım Membranı Eldesi ve Ürün Çeşitlendirmesi
  • Proje özeti: İkinci kalite elastomerik kauçuk esaslı ısı yalıtım malzemesi atığı farklı boyutlarda granüle edilerek, mikserde poliüretan bazlı bağlayıcı ile karıştırıldıktan sonra kalıplanarak presleniyor. Farklı yoğunluklarda elde edilen mamüller müşteri ve pazar ihtiyaçlarına uygun kalınlık ve yüzey şekillendirme işlemleri sonucunda darbe sesi yalıtımı için yangına dayanıklı, ısı yalıtımı da sağlayan çevreci ürünler olarak kullanıma hazır hale getiriliyor. Böylece yüzde yüz geri dönüşümlü, ithal ürünlere göre daha yakın mesafeden temin edileceği için karbondioksit emisyon değerlerini minimuma indirgeyerek LEED ve BREEAM puanlamasında katkı sağlayan, 2002/49/EC Direktifine göre hazırlanan Gürültü Yönetmeliklerine ve Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğine uygun ve daha ekonomik bir ürün olarak pazara sunuluyor.
   
  Çevresel İnovatif Uygulama (Teşvik Ödülü): Çevreci Eczacılar Kooperatifi
  • Proje: Evsel Atık İlaç Toplama ve Bertaraf Projesi (Atık İlaç Hareketi)
  • Proje özeti: Atık ilaçların çöplere veya kanalizasyona atılarak yanlış imhası, çevre ve insan sağlığı açısından dünya çapında bir sorun. 12.04.2014 tarihli Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Yönetmelik, eczacılara eczanelerindeki kullanım süresi dolan ilaçlarının lisanslı imha tesislerinde imhasını zorunlu tutuyor. 2009’da başlatılan bu projeyle, hem bireylerin kullanmadığı hem de eczanelerin kullanım süresi dolan ilaçları EDAK lojistik desteği ile toplanıyor. İzmir Buca Belediyesi’nin sağladığı depoda biriktirilerek lisanslı tesislerde imhası sağlanıyor. Okullarda atık ilaç konusunda verilen eğitimlerle, bilinçlendirme ve alışkanlık kazandırma çalışmaları yapılıyor.
   
  Sosyal İnovatif Uygulama: Alternatif Yaşam Derneği
  • Proje: Düşler Akademisi Kaş 
  • Proje özeti: Düşler Akademisi Kaş (DA Kaş), engelli bireyler başta olmak üzere toplumsal dışlanmaya maruz kalan tüm bireylerin sanat ve spor yoluyla entegrasyonunu sağlamak amacıyla kurulmuş bir köy akademisi. Sahip olduğu gelir getirici modelleriyle aynı zamanda bir sosyal girişim modeli olma özelliğini taşıyor. Alternative Camp, Sosyal Girişim Parkı, Ekolojik Yaşam ve Düşler Akademisi olarak dört farklı konseptte çalışmalarını yürütüyor. Özel sektör, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim ve yerel halk, yerli ve uluslararası gönüllü ağı ile tüm dışlanmış grupları bir araya getiriyor. Alternatif Kamp Mayıs-Kasım ayları boyunca farklı engel grupları ve dezavantajlı bireylere birer haftalık ücretsiz kamp hizmeti sağlıyor. Sosyal Girişim Parkı konseptiyle öğrenciler, kurumsal sektör çalışanları ve her türlü sosyal girişimci adaylarına sosyal girişimciliğin temelleri ve uygulaması, engelliliğe doğru yaklaşım, gönüllülük gibi konularda eğitimler veriliyor ve alt projeler üretiliyor. Ekolojik yaşam prensiplerini benimseyen akademi, elektriğinin bir bölümünü güneş panelleriyle, mutfak ihtiyaçlarının bir bölümünü dört dönümlük arazide doğal yöntemlerle yetişen meyve sebzelerle sağlıyor. Düzenlenen çeşitli eğitim, sanat programları ve etkinliklerle köy ve Kaş yerel halkı da akademiden faydalanıyor. 

  Ödüllerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu