YUKARI

Duyurular

Eklenme Tarihi: 19 Ekim 2015

Türkiye'nin tarım alanı ihtiyacı beş yılda 535.000 futbol sahası kadar artacak

 • TEMA Vakfı, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde tarım arazileri ve gıda güvenliği konusuna dikkat çekti.

  TEMA Vakfı, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde tarım arazileri ve gıda güvenliği konusuna dikkat çekti. Dünyada yetersiz ve sağlıksız beslenen 795 milyon insan olduğuna vurgu yapan TEMA Vakfı Genel Müdürü Doç. Dr. Barış Karapınar, "Türkiye'de 2020 yılına kadar nüfus 5 milyon artacak. Bu durumda üretimin 1 milyon ton yükselmesi ile birlikte yaklaşık 535.000 futbol sahası kadar (400.000 hektar) daha tarım alanına ihtiyaç duyulacak" dedi.

  13 yılda 2,4 milyon hektar tarım arazisi kaybedildi

  Karapınar, Türkiye’de 13 yılda kaybedilen tarım arazisinin 2,4 milyon hektar (tarım arazilerimizin %9’u) olduğunu belirtti. 1920’lerin başında arazilerin %56’sını oluşturan meraların oranının bugün %19’a gerilediğinin altını çizen Karapınar, mevcut meraların %70’inde de bitki örtüsünün zayıf ve verimsiz olduğunu söyleyerek, toprağı koruyan, erozyonu engelleyen, su üretimini sağlayan orman alanlarının son yıllarda hızlı bir şekilde yok olduğunu belirtti.

  Kırsaldaki yoksulların geçim kaynakları geliştirilmeli

  Ekonomik büyümenin, yoksullukla ve açlıkla mücadele için yetersiz olduğuna değinerek sözlerini sürdüren Karapınar, özellikle kırsaldaki yoksulların geçim kaynaklarının geliştirilmesi ve gelirlerinin iyileştirilmesinde en temel prensibin kapsayıcılık olduğunu belirtti. Bu yaklaşımın açlıkla mücadelede ve gıda güvenliğinin sağlanmasında en etkin araçlardan biri olduğuna değinen Karapınar, gıda güvenliğini sağlamanın en kolay yolunun, önce gıda egemenliğini sağlamaktan geçtiğini aktardı. Karapınar, bunu başarmak için küçük çiftçilerin, küçük ölçekli balıkçıların ve orman köylülerinin araziye, suya, yatırım desteklerine, eğitim ve sağlık olanaklarına erişiminin sağlanması gerektiğini ifade ederek, bu erişim ne ölçüde sağlanırsa yoksullukla ve açlıkla mücadelede o oranda başarılı olunacağının altını çizdi.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu