YUKARI

Sürdürülebilir İş

Eklenme Tarihi: 26 Şubat 2015

Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı'nda yeni dönem başlıyor

 • REC Türkiye ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı'nda yeni dönem 2 Nisan'da başlıyor.

  2007 yılından bu yana REC Türki̇ye i̇le Boğazi̇çi̇ Üni̇versi̇tesi̇ Yaşamboyu Eği̇ti̇m Merkezi̇ i̇şbi̇rli̇ği̇yle düzenlenen Kurumsal Sürdürülebi̇li̇rli̇k Serti̇fi̇ka Programı'nda yeni dönem 2 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor.

  Sürdürülebilirlik konusunda Türkiye’de ilk defa 7 yıl önce başlatılan program, sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda kurum içi gerekli önlemlerin alınması, eş zamanlı olarak süreçlerin hızlı, doğru, etkin ve en düşük maliyetle yönetilmesi için katılımcılara sürdürülebilirlik anlayışının temel uygulamalarını aktarmayı amaçlıyor.

  Düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinin temellerinin atılacağı 2015 sonrası dönemde, iklim değişikliğinin işletmelere getireceği risk ve fırsatları derinlemesine incelemeyi hedefleyen program, işletmelere ulusal ve küresel piyasalarda sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmak için destek olmayı hedefliyor.

  Program, Kurumsal Sürdürülebilirliğe Giriş ve Kurumsal Sürdürülebilirliğin Finansmanı ve Uygulanması bölümlerinden oluşuyor. Program kapsamında düzenlenecek eğitimlerde aşağıdaki konular yer alıyor:

  Sürdürülebilirliğe Giriş
  Küresel İklim Değişikliği: Sürdürülebilirliğe Tehdit
  Küresel Süreçler ve Türkiye
  Avrupa Birliği (AB) Katılım Sürecinde Türkiye
  İşletmelerde Sürdürülebilirlik Stratejisinin Geliştirilmesi
  Sürdürülebilirliğin Göstergeleri
  Sürdürülebilirlik için Paydaş Yönetimi
  Sürdürülebilirlik Raporlaması
  Sürdürülebilirliğin İletişimi
  Kamu – Özel Sektör İşbirliği ve Sorumluluklar
  Kurumsal Verimlilik
  Sürdürülebilirlik ve İnovasyon
  Sürdürülebilir (Yeşil) Satın Alma
  Akıllı Bilişim (Smart ICT)
  Karbon Yönetimi
  Sürdürülebilir Yatırım
  Çevresel Belirsizlikler ve Yeşil Ekonomi
  Sürdürülebilir Gelecek Vizyonu

  Son başvuru tarihi 16 Mart 2015 olan program hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu