YUKARI

Sürdürülebilir İş

Eklenme Tarihi: 31 Ağustos 2014

İş dünyası iklim değişikliği hakkında ne düşünüyor?

 • TÜSİAD ve REC Türkiye İklim Platformu işbirliğiyle hazırlanan İklim Değişikliği CEO Algı Araştırması’nın sonuçları açıklandı. 

  Şirketlerin iklim değişikliği ve düşük karbon ekonomisine ilişkin farkındalıkları, etkilenme düzeyleri, strateji ve uygulama planlarının CEO’lar tarafından değerlendirildiği araştırmaya farklı sektörlerden 25 şirket katıldı.

  Ankete katılan şirketlerin tamamının iklim değişikliği konusunda farkındalığa sahip olduğu gözlemlenirken, konuyla ilgili strateji geliştiren şirketlerin oranı %96 olarak ölçülüyor. Şirketlerin %84’ü iklim değişikliğinden kurumsal olarak etkilendiğini belirtiyor. Bu etkilerde doğrudan etkiler (%56) ve yasal düzenlemelerden kaynaklı etkiler (%40) öne çıkıyor.

  Türk iş dünyasının firma liderleri seviyesinde iklim değişikliğine ilişkin farkındalığını tespit etmeyi hedefleyen raporda ulaşılan başlıklar genel olarak aşağıdaki şekilde özetleniyor:

  - Çalışmaya katılan şirketlerin tamamı iklim değişikliğinin farkında.
  - Şirketlerin büyük çoğunluğu riskleri kabul ediyor, bunların azaltılması yönünde adımlar atılması gerektiğini düşünüyor.
  - Geliştirilen stratejilerin tamamı doğrudan iklim değişikliği ile mücadeleyi hedef almıyor ancak şirketlerin çoğu karbon yönetimini de kapsayan stratejiler geliştiriyor. 
  - Strateji geliştirmenin arkasında yatan en önemli neden “azalan doğal kaynaklar ve çevre sorunlarına dikkat çekmek” olarak gösteriliyor. 
  - Bu durum, şirketlerin strateji oluştururken öncelikli olarak kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle konuya yaklaştıklarını gösteriyor.
  - KPI’lar arasında enerji tüketimi ilk sırada yer alırken, şirketlerin çoğunun CO2 salımlarını ölçtüğü (%73) görülüyor. 
  - Ulusal ölçekte ortaya konulması gereken hedeflerde belirsizlik olması şirketlerin hızlı harekete geçememesine ve strateji ve azaltım araçları geliştirememesine neden oluyor.
  - Şirketlerin iklim değişikliği stratejilerinin temelinde yer alan başlıca unsurlar, “operasyonlardan kaynaklanan çevresel etkilerin yönetilmesi” ve “su ve enerji tüketimleriyle atık maddelerin azaltılması” olarak gözlemleniyor.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu