YUKARI

Duyurular

Eklenme Tarihi: 23 Haziran 2014

Saz kedisi tür koruma eylem planı tamamlandı

 • WWF-Türkiye, Orman ve Su İşleri Bakanlığı VII. Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle Adana’da Saz Kedisi için Tür Koruma Eylem Planı hazırladı. Plan, tehlike altındaki türün ülkemizdeki yayılış alanlarından biri olan Adana il sınırları içerisinde korunmasına temel oluşturacak.

  Ülkemizde varlığını sürdüren beş kedi türünden biri olan saz kedisinin varlığı habitat kaybı, avının azalması ve yasa dışı avcılık gibi kendisini tehdit eden faktörlerin önlenmesiyle yakından ilişkilidir. Bu amaçla;  alan araştırmaları ile elde edilen veriler ve tür hakkında bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalarda yer alan bilgileri sentezleyen Koruma Eylem Planı, türün Adana il sınırları içindeki yaşam alanlarını belirlerken, daha etkili korunması için atılması gereken adımları ortaya koyuyor. Türün, IUCN ölçütlerine göre ulusal ve uluslararası ölçekteki koruma durumunu göz önünde bulundurarak hazırlanan Eylem Planı, yöre halkıyla yapılan görüşmeler ve bölgedeki resmi kurum ve kuruluşlar ile bilim ve akademi dünyasından uzmanların katılımlarıyla tamamlandı.
   
  Adana il sınırları içinde bulunan Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Yumurtalık Lagünleri ve Tuzla Lagünü’nde yürütülen arazi çalışmalarıyla elde edilen veriler sayısallaştırılarak haritalandı. Plan; koruma ve yönetim, bilimsel araştırma ve izleme, farkındalık oluşturma, kapasite geliştirme, eğitim ve koordinasyon başlıkları altında gerçekleştirilmesi gereken eylemleri tanımlıyor.
   
  WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü Dr. Sedat Kalem “47 gün süren arazi çalışmalarında, alana beş fotokapan kuruldu. Elde edilen görüntülerden türün toplam 35 kez fotokapanla kaydedildiği, bunlardan altısında yavruların bulunduğu tespit edildi. Bu, çalışmaya konu alanların ekolojik açıdan sağlıklı olduğunun bir göstergesidir. Saz kedisinin biyolojisini, ekolojisini ve yaşam döngüsünü ortaya koyan Plan, türün Adana’daki doğal yaşam alanlarında etkileşim içinde olduğu diğer canlılar hakkında da önemli bilgiler içeriyor. Bu açıdan Plan, saz kedisini merkeze koyarak, varlığını sürdürebilmesi için gereken şartların bir arada değerlendirilmesi bakımından kapsamlı bir çalışma olmuştur,” dedi.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu