YUKARI

Haberler

Eklenme Tarihi: 01 Haziran 2012

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı

 • 31 Mayıs 2012 Cumhuriyet
  TBMM Çevre Komisyonu'nda, Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı'nın 14 maddesi kabul edildi.

  Buna göre, koruma alanı veya korunan alan ilan edilmesi önerisi gerçek veya tüzel kişiler tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na yapılabilecek. Bu önerilerden veya bakanlığın kendi belirleyeceği alanlardan uygun bulunanlar ilgili bakanlığa gönderilecek.

  Daha önce belirlenmiş ve ilan edilmiş koruma alanları veya korunan alanlarda, gerçek veya tüzel kişilerden gelen öneriler üzerine ya da bu kanunun ilgili maddesi kapsamında yürütülen izleme çalışmalarının değerlendirilmesi de dikkate alınarak, alanı yöneten bakanlık tarafından uygun görüldüğünde ''yeniden değerlendirme'' işlemi başlatılabilecek. Yeniden değerlendirme kararlarıyla daha önce belirlenmiş ve ilan edilmiş koruma alanı veya korunan alanların sınırları bu kanunun hükümlerine göre değiştirilebilecek, kısmen veya tamamen farklı statü kapsamına alınabilecek veya daha önce ilan edilmiş koruma kararı kaldırılabilecek.

  Korunan alanların planlama çalışmalarında ilgili tarafların ve korunan alanda yaşayanların katılımı sağlanacak, görüşleri alınacak. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan çevre düzeni planlarında, gerekli değişiklikler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak. Korunan alanlarda yapılacak yönetim planları, uzun devreleri gelişme planları ile tür ve habitat eylem planları ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılacak, yaptırılacak ve onaylanacak.

  Korunan alanlarda yapılması düşünülen herhangi bir plan veya proje ekolojik etki değerlendirmesine tabi tutulacak. Ekolojik etki değerlendirmesi sonucunda sahanın bütünselliğinin olumsuz bir şekilde etkilenmeyeceğine karar verildikten sonra plan veya projeye alanı yöneten bakanlık tarafından izin verilecek.

  Ekolojik etki değerlendirmesi sonucunda saha üzerindeki etkilerin olumsuz değerlendirilmesine rağmen alternatif çözümlerin bulunmaması ve üstün kamu yararının bulunması nedeniyle plan veya projenin uygulanması zorunlu ise ilgili bakanlıkça gerekli her türlü telafi edici tedbirler alınacak veya aldırılacak.

  Haberin detayına ulaşmak için tıklayınız.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu