YUKARI

Haberler

Eklenme Tarihi: 16 Nisan 2012

"İklim değişikliğine sebep olanlar görevlerini yapmalılar"

 • 14 Nisan 2012 Yeşil Ekonomi
  Erdoğan Bayraktar, iklim değişikliğinin küresel mücadele gerektirdiğini Türkiye'nin ise üzerine düşeni yapacağını söyledi

  Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, iklim değişikliğinin küresel mücadele gerektirdiğini ifade ederek, “Bu soruna sebep olan ülkeler, üzerlerine düşen görevi yerine getirmelidir. Ülkemiz bu anlamda üzerine düşeni yapacaktır” dedi.

  Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, The Marmara Otel’de gerçekleştirilen “Türkiye-AB İklim İşbirliği: Fırsatlar, Faydalar ve Zorluklar" konulu seminere katıldı.

  Toplantıda konuşma yapan Bakan Bayraktar, “Türkiye, iklim değişikliği ile küresel mücadelede yerini alarak BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne 2004'te, Kyoto protokolüne ise 2009 da taraf oldu. İklim değişikliği strateji belgesi hazırlanarak ilgili sektörlerde sera gazı emisyon azaltım oranları belirlendi. Belgenin uygulamaya konmasını temin adına 2011-2023 arasında uygulayacağımız yol haritası niteliğinde olan iklim değişikliği eylem planını tamamladık” dedi.

  Yeşil büyüme doğrultusunda olan iklim değişikliği eylem planı enerji, sanayi, ormancılık, tarım, binalar, ulaştırma, atık ve iklim değişikliğine uyum odak konuları olmak üzere 8 başlıkta yürütüldüğüne dikkat çeken Bakan Bayraktar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

  “Ekonomik sistemimizle uyumlu, yatırma teşvikle uyumlu, istihdamı artıran politikalarımızın bir kaçı şöyle; enerji sektöründe 2023’te yenilenebilir enerji kaynağının enerji tüketiminde payının yüzde 30’a çıkarılması, fosil yataklarının azaltılması, linyitlerin rehabilitasyonu söz konusu. Binaların yenilenmesi adına enerji verimliliği ve iklim duyarlı yapılar. Bölgesel ısıtmanın başlatılması hedefleniyor. Jeotermal, enerji, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerjinin ısıtmada kullanımının yaygınlaştırılması öngörülüyor. Yeni binalarda 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren enerji kimlik belgesi mecburi kılınmıştır. 15 bin binaya 50 bin konuta tekabül ediyor, bu belge veriliyor.”

  Binalarda yüzde 45-50 oranında bir enerji tasarrufu sağlanacağını belirten Bakan Bayraktar, “Sera gazı emisyonu azaltılacak, ve marka şehirler üretilecek. Sanayide düşük karbonlu kalkınma için eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülüyor. Ulaştırma, yük ve yol taşımacılığında deniz payının artırılması, temiz enerjilere destek verilmesi, temiz yakıt ve araç teknolojileri için ARGE çalışmalarının desteklenmesi ne çalışıyoruz. Katı atıklarda vahşi atık alanlarının bertaraf edilmesi atıkların etkin yönetimini hedefliyoruz. Bütün çalışmalar Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmanın en somut işaretleridir. Ülkemizde sera gazı emisyonu kontrolü kadar iklim değişikliğine uyum konusuna da önem veriyoruz. İklim değişikliğine uyum planımızı tamamladık. Tarımsal üretimde sulama tekniklerinin geliştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması bağlamında belirlediğimiz hedefler söz konusu. Dört mevsimin yaşandığı iklim zengini coğrafyada bu çalışmalar önemlidir. Karbon ticareti ile ilgili çalışmalarda ülkemizde önemli ivme yakalandı. Karbon piyasasında 170’i aşkın proje geliştirildi. Hidroelektrik jeotermal rüzgar gibi yenilenebilir enerji alanlarıdır. Bu projelerden 12 milyon ton senelik emisyon azaltımı yapılmaktadır” dedi.

  Haberin detayına ulaşmak için tıklayınız.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu