YUKARI

Haberler

Eklenme Tarihi: 09 Nisan 2008

Bilirkişi ‘Doğal Orman’ Dedi, Mahkeme Dinlemedi!

 • İstanbul 4. Bölge İdare Mahkemesi, Acaristanbul’daki villalar için alınan yıkım kararını durdurdu. Mahkeme, bilirkişi heyetinin, Serdaroğlu Özel Ormanı’nın doğal orman olduğu yönündeki raporunu dikkate almadı.
      

  08.04.2008 Milliyet

  Danıştay tarafından ruhsatı iptal edilen Acaristanbul’daki ormanlık alana yapılan 833 villa için alınan yıkım kararını durduran İstanbul 4. Bölge İdare Mahkemesi gerekçesini, Acarlar avukatlarının Özel Serdaroğlu Ormanı’nın “emek harcanarak dikmek suretiyle oluşturulmuş özel orman” olduğu yönündeki itirazına dayandırdı. Bu arada Acarlar avukatlarının, söz konusu alanın “özel orman” olduğuna yönelik mahkemeye yeni bir rapor veya kanıt sunmadığı belirlendi. Oysa öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti, 2002 yılında Serdaroğlu Özel Ormanı’nın “baltalık orman” yani doğal orman olduğuna hükmetmişti. Bilirkişi heyeti söz konusu alanda yeni ağaç dikimine yönelik bir tespitte  de bulunmamıştı.

  ‘Biz diktik’ dediler

  Acarlar Grubu avukatları, Serdaroğlu Özel Ormanı’nın “baltalık orman” kapsamında değerlendirildiğini belirterek, yürütmeyi durdurma isteğinde bulunmuştu. İtirazda, şöyle denilmişti: “Serdaroğlu Çiftliği’ni oluşturan özel orman alanın ekim ve dikim yolu ile emek harcanmak suretiyle yetiştirilen özel ormanlarda Orman Bakanlığı’ndan izin alma zorunluluğu bulunmamaktadır.”

  Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 2002 yılında başvuran Serdaroğlu Özel Ormanı Mesul Müdürü Avukat Haluk Öztürk de, “Serdaroğlu Özel Ormanı’nda yapılaşma hakkının kullanılması konusunda Orman İdaresi’nce yapılan işlemlerin hukuka uygun olup olmadığının tespiti” isteğiyle dava açmıştı. Mahkeme, dört profesörden bilirkişi heyeti oluşturmuş; Prof. Dr. Zekai Görgülü, Prof. Dr. Sedat Ayanoğlu, Prof. Dr. Mesut Hasdemir, Prof. Dr. Yüksel Dinçer ve eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Planlama ve İmar Müdürü Nihat Macit’ten oluşan bilirkişi heyeti raporunda, “Serdaroğlu Özel Ormanı kestane, gürgen ve meşe karışık baltalık orman (doğal orman) niteliğindedir. Ülkemizin orman rejiminin temelini Anayasamızın 169. maddesi oluşturmaktadır. Bu madde hükümlerine göre tüm ormanların denetim ve gözetimi devlete aittir” denilmişti.

  ‘Zaman kazanma arayışı’

  Acaristan’da meydana gelen yapılaşma için dava açan İstanbul Mimarlar Odası’nda bu karar şüpheyle karşılandı. İMO Başkanı Eyüp Muhçu, Danıştay’ın kararına rağmen İdari Mahkeme’nin bu yöndeki kararına bir anlam veremediklerini bildirdi. Muhçu, “Bu karar Danıştay 6. Daire’ye yeniden gidecek. Orman Bakanlığı da gereken girişimleri yapacaktır. Danıştay kararı bağlayıcıdır. Kesin karardır.   Bu gelişme hukuksuzluğu ortaya koymaktadır. Danıştay bu kararını değiştirmez, bozamaz. Yani yeni bir şey yok. Bu durum fiili işlemi ertelemeye yöneliktir. Yani yıkımı durdurmaya veya geciktirmeye yönelik bir manevra olarak yorumluyorum” dedi.

  Başa dönüldü

  İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin aldığı kararla Acaristanbul davasında yeniden başa dönüldü. Daha önce aynı konuda iki farklı kararın altına imza atan Bölge İdare Mahkemesi, bu sefer de Danıştay tarafından ruhsat iptali kesinleştirilen Acaristanbul’la ilgili olarak yüksek mahkemenin aksine farklı bir karara imza atmış oldu. Beykoz Belediye Encümeni’nin yıkım kararının ardından Acarlar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Acar da mahkemeye gitmiş, hem verdiği izni iptal eden Orman Bakanlığı’na hem de Beykoz Belediye Encümeni’nin yıkım kararına karşı dava açmıştı

  http://www.milliyet.com.tr/default.aspx?aType=HaberDetay&Kategori=yasam&ArticleID=514328&Date=08.04.2008    

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu