YUKARI

Haberler

Eklenme Tarihi: 24 Mart 2008

Artvin'deki Bakır Madenine İzin Yok

 • Artvin'de Hatila Milli Parkı sınırları içerisinde açılacak olan bakır madeni alanı için ruhsat verme işleminde hukuka ve mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verildi.
      

  22.03.2008 CNN Türk

  Bakır madeni için verilen ruhsatın iptali için Artvin Barosu tarafından açılan "yürütmenin durdurulması" istemli dava, Rize İdare Mahkemesi'nde görüldü.
   
  Artvin Barosu avukatlarının mahkemeye sunduğu dilekçede, madenin ülke ekonomisine bir katkısı olmayacağı, bölgenin eşsiz doğal zenginliklerine zarar vererek çevreye ve bölge halkına sağlıksız yansımalarının olacağı ifade edildi..
   
  Maden ruhsatının verildiği tarih itibariyle ÇED yönetmeliği kapsamında iken, haksız ve hukuka aykırı şekilde tesis edilen ruhsat verme işlemi ile "ÇED olumlu raporu" aranmaksızın işletme ruhsatının verildiği iddia edildi.
   
  Mahkeme heyeti ruhsat verme işleminde hukuka ve mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmadığına karar verdi.
   
  Heyet, hukuka aykırılığı açık olan dava konusunun uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğine hükmederek, yürütmenin durdurulmasını kararlaştırdı.

  http://www.cnnturk.com/TURKIYE/haber_detay.asp?PID=318&HID=1&haberID=440681
      

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu