YUKARI

Çevre Koruma

Yazar: REC Bölgesel Çevre Merkezi | Eklenme Tarihi: 02 Ekim 2007

Avrupa Birliği Çevre Ödülü 2007-2008

 • Avrupa Birliği Çevre Ödülleri, çevre dostu politika ve ürünlere öncülük eden şirketlerin başarılarını takdir etmek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği’ne üye olan 27 ülke ve üyelik müzakerelerini yürüten Türkiye’de verilmektedir.

  Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Türkiye Programı
  Avrupa Birliği’nin çevre alanındaki on yıllık (2000-2010) politikasının çerçevesini çizen “Altıncı Çevre Eylem Planı”, piyasanın çevre için çalışmasını teşvik etmek amacıyla izlenecek adımları ortaya koymaktadır. Plan, kirliliğe yol açan ve doğal kaynaklara zarar veren sanayi kuruluşlarının cezalandırılması gerektiğini açıkça belirtirken, sürdürülebilir teknolojiler ve çevre yönetim sistemi geliştiren ve uygulayan şirketlerin ödüllendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu sürece destek olmak amacıyla, Avrupa Birliği Çevre Ödülleri, çevre dostu politika ve ürünlere öncülük eden şirketlerin başarılarını takdir etmek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği’ne üye olan 27 ülke ve üyelik müzakerelerini yürüten Türkiye’de verilmektedir.

  Neden Çevre Ödülleri?
  Çevresel bir işletme yaklaşımı izlemekle ilgili önemli konulardan bir tanesi de dünyada, özellikle de AB’de şirketlerin karşılaştığı taleplerin değişiyor olmasıdır. Tüketiciler, artık sanayilerin yalnızca kısa vadeli çıkarlara ve sadece kâr amacına dayalı bir işletme politikası izlemelerini kabul etmemekte; şirketlerin çevresel, toplumsal ve etik değerlerini de hesaba katarak kurumsal sosyal sorumluluğunu yerine getirecek yeni bir işletme vizyonu geliştirmelerini beklemektedir. Kurumsal itibar ve mali değer arasındaki ilişki doğru orantılıdır. Kurumsal itibarı yüksek bir şirketin müşterilerinin üzerinde önemli bir sadakat etkisi olduğu da açıktır. Çalışanların söz konusu işletmeyi çalışmak için uygun bir yer olarak görmesi, yatırımcıların şirketlerin sürdürülebilirliğine önem vermesi ve diğer tüm sosyal paydaşlar ile olan olumlu ilişki şirketin mali performansına doğrudan etki eden unsurlardır.
  Bugünün iş dünyasında, kurumsal itibar ticari başarı elde etmek isteyen şirketler için hayati önem taşımaktadır. Avrupa’nın en saygın ödüllerinden birisi olan AB Çevre Ödülleri ise bu çalışmalara meşruiyet kazandıracak en önemli iletişim araçlarından birisidir. Bu kapsamda, “Avrupa Birliği Çevre Ödülleri” 2004 yılından itibaren Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü’nün her yıl Haziran ayında organize ettiği “Yeşil Hafta” çerçeve-sinde iki yılda bir Brüksel’de düzenlenmektedir.

 • Avrupa Birliği Çevre Ödülleri, 27 Üye Ülke ile AB’ye katılım sürecinde olan ülkelerde düzenlenen bir dizi ulusal çevre ödülü kapsamında yürütülmektedir. Yalnızca ulusal düzeyde ödül kazanmış şirketler, Avrupa Birliği Çevre Ödülleri’nde yarışma hakkını elde ederler. Başvuracak olan şirketler, öncelikle ulusal ödül programına katılmış ve ulusal düzeyde bir ödül kazanmış ya da seçilmiş olmalıdır. Bu da, şirketlerin en iyilerin de iyisi olduğu anlamına gelmektedir; AB’deki en ileri görüşlü, en sorumluluk sahibi ve en yenilikçi şirketler…

  Detaylı bilgi için lütfen
  http://ec.europa.eu/environment/awards/index_en.htm  adresini ziyaret ediniz.

  Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Türkiye Programı, Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye Ofisi (REC Türkiye) ve Sürdürebilir Gelişme için Çevre Platformu (SÜGEÇEP) işbirliği ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın desteği ile düzenlenmektedir. 2005 yılında başlayan Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Türkiye Programı’nın Ulusal Sekretaryası görevi REC Türkiye tarafından yürütülmektedir.

  Ödüllerin Niteliği
  Jüri tarafından her kategoride seçilen ve ödüle layık görülen şirketler, Avrupa’nın en itibarlı ödüllerinden birisi olarak kabul edilen Avrupa Birliği Çevre Ödülleri’ne katılım hakkı kazanacaktır.

  Türkiye Programı için ödüllerinin verilmesi, REC Türkiye ve Sürdürülebilir Gelişme için Çevre Platformu tarafından bir ödül töreni kapsamında yerine getirilecektir. Ayrıca, Türkiye Programı’nda ödül almaya hak kazanan şirketler, Avrupa Birliği Çevre Ödülleri – Türkiye Programı Logosu’nu ödülü aldıkları yıldan başlamak üzere 3 yıl boyunca kurumsal iletişim çalışmalarının her aşamasında ücretsiz kullanım hakkını elde ederler.

  Avrupa Birliği Çevre Ödülleri – Türkiye Programı dört kategoride verilmektedir:
  1. Yönetim Ödülü
  2. Ürün Ödülü
  3. Süreç Ödülü
  4. Uluslararası İşbirliği Ödülü

 • Kimler Başvurabilir?
  Avrupa Birliği Çevre Ödülleri – Türkiye Programı’na, Türkiye’de kayıtlı ve faaliyet gösteren tüm ticari işletmeler başvurabilir. Yabancı ve çok-uluslu şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunan işletmeleri de başvurabilir.

  Başvurular, “KOBİ*” ve “Büyük İşletme” olmak üzere iki ana kategori altında yapılacaktır. KOBİ’ler; 250’den daha az sayıda çalışanı olan, yılda 50 milyon Avro’dan daha az cirosu olan veya net bilânço varlığı 43 milyon Avro’dan az olan, hisselerinin % 25’inden azı, KOBİ niteliği taşımayan büyük bir şirkete (veya birden fazla şirkete) ait olan işletmelerin KOBİ kategorisinde başvuru yapmaları gerekmektedir.

  Büyük İşletmeler; KOBİ tanımı dışında faaliyet gösteren daha büyük işletmelerin Büyük İşletmeler kategorisinde başvuru yapmaları gerekmektedir.

  Kamu Kuruluşlarının (Kamu İktisadi Teşekkülü/Teşebbüsü) ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın Katılımı Bir kamu iktisadi teşekkülü/teşebbüsü (KİT) de başvuru yapabilir. Kamu kuruluşları ve yerel yönetimler, kamu yararına ekonomik faaliyetler yürütmek amacıyla ticari işletmeler kurmaktadır. Kamu iktisadi teşekkülü olarak adlandırdığımız ve ticari bir faaliyet gösteren tüm bu işletmeler Avrupa Birliği Çevre Ödülleri – Türkiye Programına katılabilme hakkına
  sahiptir.

  Detaylı bilgi ve başvurular için lütfen
  http://www.abcevreodulleri.info  adresini ziyaret ediniz.

  *2005-2006 yılı ödül programında KOBİ’ler için ayrı bir kategori yer almamıştır.