YUKARI

Çevre Koruma

Eklenme Tarihi: 03 Mayıs 2007

Avrupa Birliği Katılım Sürecinde Türkiye için Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları

  • Bu yayın, Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye Ofisi (REC Türkiye) tarafından 30 Haziran 2006 tarihinde Ankara‘da düzenlenen “Avrupa Birliği Katılım Sürecinde Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları Paneli”nde gerçekleştirilen sunum kayıtlarının ve gerçekleşen tartışmaların çözümlemelerinden oluşuyor.    “20. yüzyıl, insanlık tarihinde elde edilen çeşitli kazanımların vurgulanabilmesi için pek çok değişik tanımlamayla anılmaktadır. Ancak özellikle 1950’li yıllardan itibaren dünyamızın pek çok bölgesinde yavaş yavaş ortaya çıkan ve sınıraşan özelliği ile giderek küresel bir sorun haline dönüşen çevre sorunları, hiç şüphesiz yaşadığımız yüzyıla ve sonrasına damgasını vuran en önemli süreçlerin arasında yer almaktadır.

    Nitekim, süreç ve sorun Birleşmiş Milletler düzeyinde, 1972’de Stockholm’de düzenlenen İnsan ve Çevre Konferansı ile uluslararası düzeyde kabul görmüş, 1987 yılında yayımlanan Brundtland Raporu ile “sürdürülebilir kalkınma” kavramı teknik olarak tanımlanmış, 1992’de Rio’da düzenlenen Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda kabul edilen “Gündem 21” ile yol haritası çıkarılmış, 2002’de Johannesburg’da düzenlenen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda da 15 yıllık “Uygulama Planı” uzun müzakereler sonucunda ortaya çıkarılmış ve tüm üye ülkeler tarafından kabul edilmiştir.”

    Yayının tamamına PDF olarak ulaşmak için tıklayınız.