YUKARI

Çevre Koruma

Eklenme Tarihi: 26 Nisan 2007

Uluslar arası Çevre ve Çocuk Sağlığı Sempozyumu Bildiriler ve Özetler

 • Çocuklarımız çevre kirliliğinden çok ve kolay etkilenmektedir. Çevresel kirleticilerin oluşturduğu en önemli tehdit olan çocuk sağlığı sorunlarına yöneliktir. Bu tehdidi ele almak amacıyla 18-20 Ekim 2002'de İstanbul'da "Uluslararası Çevre ve Çocuk Sağlığı Sempozyumu" yapıldı ve buna Türkiye'den ve yurt dışından çok sayıda konuşmacı ve katılımcı katkıda bulundu.  Sempozyumda sunulan bildiriler ve posterlerin tam metinlerinden oluşan "Çevre ve Çocuk Sağlığı" kitabı da sempozyum sırasında katılımcılara sunuldu. Türk Tabipleri Birliği tarafından basılan yayında yer alan bildiriler arasında aşağıdaki makaleler bulunuyor:

  • ÇEVRE VE ÇOCUK SAĞLIĞI: ETKİLER, ÖNLEMLER, Çağatay Güler
  • İÇME SUYU ve SAĞLIĞIMIZ (İSTANBUL ÖRNEĞİ), Murat Fırat
  • HAYVANSAL GIDALARDAKİ ANTİBİYOTİK VE HORMON KALINTILARININ İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ VE KALINTILARLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER, Murat Yıldırım
  • GIDA VE SU KİRLİLİĞİ AÇISINDAN TÜRKİYE'DE PESTİSİT TÜKETİMİ: Türkiye'de Tarım ilacı Kullanımı ve Bu Kullanımdan Kaynaklanması Olası Sorunlar, Nafiz Delen
  • ÇOCUKLARDA ASTIM VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER, Haluk Çokuğraş
  • HAVA KİRLİLİĞİ VE ÇOCUKLARDA SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI, Fazilet Karakoç
  • KALKINMA, ÇEVRE KOŞULLARI VE ÇOCUK SAĞLIĞI, Belma T. Akşit
  • GIDA KATKI MADDELERİ, Ali Osman Karababa
  • KENT ÇEVRESİ VE ÇOCUK, Ali Osman Karababa
  • KENTLEŞME VE ÇEVRESEL SORUNLAR, Rıfat Göksu
  • ÇOCUKLARIN ÇEVRE EĞİTİMİ VE İSTANBUL ÖRNEĞİ (OKULLARDA ÇEVRE EĞİTİM ve UYGULAMA PROJESİ – CEP), İslam Sadıker
  • ÇOCUKLARA ÇEVRE EĞİTİMİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ, Gülru Hotinli
  • ÇEVRE İÇİN EĞİTİM STRATEJİSİ ÖRGÜTLENME MODELİ: EKOSİSTEM: NEDEN EKOSİSTEM MODELİ?, Lalegül Ergun
  • KENTLEŞME VE ÇOCUK SAĞLIĞI, Sarp Üner, Hilal Özcebe
  • SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, ÇEVRE VE SAĞLIK ETKİLEŞİMİ, Nesrin E. Çilingiroğlu