YUKARI

Çevre Koruma

Eklenme Tarihi: 02 Ekim 2020

Liderlerden doğayı koruma sözü

 • Aralarında dünyanın en büyük ekonomisine sahip beş ülke liderinin de bulunduğu 64 ülkenin devlet ve hükümet başkanı, BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi öncesi ‘Liderler Taahhüdü’nü imzaladı.

  Avrupa Birliği Komisyon Başkanı ile 64 ülkenin devlet ve hükümet başkanı, Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’nin hemen öncesinde bir taahhütname imzalayarak önümüzdeki on yıl içinde doğa kayıplarını sonlandırmayı vadetti.
  Biyolojik çeşitlilik kayıplarını 2030 yılına kadar tersine çevirmek amacıyla bir araya gelen dünya liderleri, Doğa ve İnsan için Liderler Taahhüdü ile doğa kayıplarının önüne geçmek ve iklim krizi ile mücadele etmek için acil adımlar atmaya söz verdi.

  Sivil toplum kuruluşları destekliyor
  Taahhüt; biyolojik çeşitlilik, iklim ve sağlık gibi birbiriyle bağlantılı krizlerin yönetimi için ihtiyaç duyulan acil, küresel kararların ivedilikle hayata geçirilmesi yönünde atılmış güçlü bir adım. Nature for Life Hub’ın (Yaşam için Doğa Merkezi) girişimiyle Doğa ve İnsan için Liderler Etkinliği ile açıklanan taahhüt, WWF’in de (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) aralarında bulunduğu çok sayıda sivil kurum ve kuruluş tarafından destekleniyor. Taahhüdü imzalayan ülkeler arasında başta Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Kanada olmak üzere Bangladeş, Butan, Fiji, Fransa, Kenya, Kolombiya, Meksika gibi ülkeler yer alıyor.

  Durum çok ciddi
  Geçtiğimiz yıl dünya genelinde yayınlanan bir dizi bilimsel rapor, doğa kayıplarının insanlık tarihi boyunca daha önce görülmemiş bir düzeye ulaştığına; küresel biyolojik çeşitlilik krizine dikkat çekti. WWF’in 2020 Yaşayan Gezegen Raporu, üretim ve tüketim şekillerinden kaynaklı nedenlerle son 50 yılda omurgalı türlerin popülasyonlarının yüzde 68 azaldığını ortaya koydu.

  İşte Liderler Taahhüdü’nde öne çıkan vaatler:
  Sürdürülebilir kalkınma için 2030 yılına kadar biyoçeşitlilik kaybını tersine çevirmek amacıyla acil önlemler almak. Bu doğrultuda ise;
  • Önümüzdeki yıl Çin'in Kunming kentinde 2020 Sonrası için yeni bir Küresel Biyolojik Çeşitlilik Çerçevesi geliştirilmesi, hedeflerin güncellenmesi ve tam olarak uygulanması,
  • İnsanların ihtiyaçlarını gezegenin sınırlarını zorlamadan karşılayacak, sürdürülebilir üretim ve tüketim biçimleri ile gıda sistemlerine geçilmesi; ormansızlaşmanın durdurularak, yenileyici tarımın benimsenmesi,
  • Denizlerdeki plastik kirliliğinin durdurularak kara ve hava kirliliğinin azaltılması;
  • Denizel kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi ve BM Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca müzakerelerin sonuçlandırılması,
  • Tek Sağlık yaklaşımı benimsenerek biyolojik çeşitlilik, iklim ve çevrenin; hükümetlerin iyileştirme stratejilerinin, yatırım başta olmak üzere tüm kararlarının merkezine yerleştirilmesi. Mevcut sağlık krizi ve ekonomik krize yeşil ve adil bir çözüm sunulması,
  • Biyolojik çeşitliliğe ve doğa temelli çözümlere daha fazla yatırım yapılması. Doğaya zarar veren yatırım ve desteklerin terk edilmesi ya da yeniden değerlendirilmesi. Finansal kaynakların akışının, doğa ve insanın refahı ve sağlığı gözetilerek çevresel taahhütler ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu hale getirilmesi.

  Taahhütler 2021’de yeniden görüşülecek
  Liderler, etkinlikte Küresel Acil Durum için hesap verebilirlik yaklaşımını benimseyen anlamlı bir adım daha atarak 2021 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yeniden buluşmayı; kat ettikleri yolu gözden geçirerek taahhütleri yeniden onaylamayı da vadetti. BM’in girişimiyle, 10 yıl önce Japonya’da dünyanın biyolojik çeşitliliğini korumak için ‘Aichi 2020 Hedefleri’ olarak adlandırılan 20 hedef belirlenmişti. Doğa ve İnsan için Liderler Taahhüdü, dünyanın bu hedeflerden birini bile karşılamaya yaklaşamadığını ortaya koyan BM Biyolojik Çeşitlilik Raporu’nun açıklanmasından iki hafta sonra imzalandı. BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi kapsamında önümüzdeki yıl Çin’in Kunming kentinde 2020 sonrası 10 yıl için doğa koruma ve biyolojik çeşitlilik hedeflerini ortaya koyan yeni bir küresel çerçeve kabul edilecek.

  Kaynak: WWF Türkiye

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu