YUKARI

Çevre Koruma

Eklenme Tarihi: 21 Mart 2016

Dünya Ormancılık Günü'nde yeşilin kardeşi mavi

 • 21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nün bu yılki gündemi ormanlar ve su

  Ormanların önemi, hem bitki ve hayvanlar için yaşam alanı olmaları hem ekonomik ve yaşamsal faydaları hem de iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki katkıları nedeniyle her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Yeryüzündeki bitki, hayvan ve böcek türlerinin %80’ine ev sahipliği yapan ormanlar, biyolojik çeşitlilik açısından en zengin ekosisteme sahip. Dünyada tarım, sanayi ve ev tüketiminde kullanılan suyun %75’i ormanlardaki su havzalarından temin ediliyor. Ayrıca küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %12-20’si ormansızlaşmadan kaynaklanıyor. 

  Ormanların önemi konusunda farkındalığı artırmak amacıyla her yıl 21 Mart’ta Dünya Ormancılık Günü kutlanıyor. Dünya Ormancılık Günü’nün bu yılki teması ormanlar ve su. Çünkü gıda güvenliği için su tedariği, su kaynakları için ormanların korunması gerekiyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Dünya Ormancılık Günü’nde orman ve su ilişkisini hazırladığı videoda işliyor:  Biz de bu önemli günle ilgili biraz araştırma yaptık, ormanların suyla buluştuğu noktalara göz attık:

  - Yeryüzünün %71’i suyla kaplı fakat bu suyun %97’si tuzlu deniz ve okyanus sularından oluşuyor. Bu durumda, dünya üzerindeki suların sadece %3’ünün tatlı su olduğunu görüyoruz fakat bunun neredeyse üçte ikisi dağ buzulları ve kutup buzu biçiminde. Özetle, yeryüzündeki sudan bizim payımıza sadece %1’lik bir kısım düşüyor. Bu su göller, nehirler, su havzaları ve yer altı su tabakaları gibi farklı formlarda bulunuyor. 
  - Ormanlar, bu suyun bize ulaşması için çok önemli bir görev üstleniyor, suyu doğal bir filtreden geçiriyor. 
  - Orman varlığı yağışların yoğunluğunu yakından etkiliyor. Çünkü ormanlar, toprağa düşen suyun gökyüzüne geri dönmesine ve böylece bulutların ve yağışın oluşmasına katkı sağlıyor. 
  - Yağışlarla gelen suyun akış hızını yavaşlatan ormanlar, toprak kayması, sel gibi doğal afetlerin de önüne geçiyor.
  - Ormanların tüm bu filtreleme ve düzenleme çabası, kurak mevsimlerde suya ulaşabilmemizi sağlıyor.
  - Dünya nüfusunun yaklaşık %76’sı, ormanların sağladığı yenilenebilir su kaynaklarını kullanıyor.
  - Dünya topraklarının üçte biri ormanlarla kaplı olsa da, ormansızlaşma büyük bir tehdit olmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) yayımladığı yeni rapora göre, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin koyduğu 2030 hedefinin yakalanması için dünyada ormansızlaştırılan alanların geri kazanılması amacıyla her yıl 300 milyar dolardan fazla kaynak kullanılması gerekiyor.
  - Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği’nin (SÜT-D) paylaştığı Ulusal Sera Gazı Envanter Raporu’nun sonuçları, küresel ısınmayla mücadelede ormanlarımızın önemini ortaya koyuyor. Rapora göre Türkiye’deki ormanlar yıllık 51,1 milyon tonluk sera gazı azaltım miktarı ile gelişmiş ülkeler içerisinde ABD, Rusya ve Japonya’nın ardından dördüncü sırada yer alıyor.
  - Yine Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği’nin paylaştığı bilgilere göre bir orman ekosistemi hektar başına 350 ton CO2 eşdeğerine kadar karbon tutabiliyor. Dolayısıyla 10 hektarlık bir orman, birçok fabrikanın veya sanayi tesisinin yıllık sera gazı salımını sıfırlayabiliyor.